closeSitedeki bazı videolar Youtube'ta yaptığım bir hata nedeniyle çalışmamaktadır..

Ali Mengü | Kişisel Web Sayfasi

cevrevedoga

Doğal çevre nedir?

Doğal çevrenin bir diğer adı da �Ekosistem� dir. Ekosistem, bir alandaki canlı organizmalar ve
cansız varlıkların hepsinin birden oluşturduğu sistemdir.

Organizmalarla cansız çevre elementleri birbiriyle sıkı sıkıya bağlıdır. Karşılıklı olarak madde
alışverişi yapacak biçimde birbirlerine etki yapan organizmalarla, cansız maddelerin bulunduğu
herhangi bir doğa parçası bir ekosistemdir.

Ekosistem yaklaşımı, bireysel organizmalar ya da topluluklardan çok tüm alanın işlevlerinin nasıl
olduğuyla ilgilenir. Bir alandaki organizmalar ve cansız çevreleriyle olan ilişkilerine bakar. Bir
ekosistem, temel olarak abiyotik maddeler, üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardan oluşur.
Ekosistemlerde yaşam, enerji akışı ve besin döngüleriyle sürer. Açık bir sistem olan ekosistemde,
enerji ve besin giriş-çıkışı süreklidir.(Sistem Teorileri ve Sibernetik düşüncesi de ekosistemden
doğar.)

Bir ekosistemin dört temel bileşeni vardır. Üreticiler ototroflar, tüketiciler (hetotroflar),
ayrıştırıcılar (saprofitler) ve doğal çevre. İlk üç bileşen, dördüncü bileşenin oluşturduğu cansız
doğa içinde varlıklarını sürdüren canlı yaşamı kapsar. Cansız doğal çevre ile bu çevre içinde
yaşamlarını sürdüren canlılar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri inceleyen bilim dalına ekoloji
adı verilir.


Doğal Çevrede Sosyal Yaşam

İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine
alan ortam.

Doğal çevre olmasaydı sosyal yaşam olmazdı. Sosyal yaşamın devam edebilmesi için doğal çevrenin
temiz ve düzenli bir şekilde işlemesi gerekir. Örneğin; insanların sağlıklı bir hayatı olması
konusunda doğal çevrenin önemli bir yeri vardır.

Doğal Çevrenin Sosyal Üzerindeki Etkileri

Doğal çevre sakinlerinden ağaçlar aldığımız oksijeni büyük bir oranda
artırdığı için, çevreyi yeşillik yönünden zenginleştirmemiz gerekir. Doğayı temiz tutup çevreyi
kirleten etkenleri ortadan kaldırmalıyız. Ve bunun gibi doğayı koruyacak davranışlarda bulursak;
sosyal hayatımızda önemli bir yeri
olan doğayı korumuş oluruz. Doğal çevrede sosyal yaşama örnek davranışlar; yeşillik yerlerde piknik,
orman ve
uygun yerlerde yürüyüş, kırlarda oyun oynamak bunlardan bazılarıdır.
Bugün toplam 30 ziyaretçi sitemizi dolaştı.
http://www.mypagerank.net/services/pagerankbutton/pagerankbutton.php?aut=de510918aee37d99078ff98e1f31074c56421665b926a44a75
İçerik bölümünün altındaki bilgi (mesela Copyright)
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol